Snaha ili o kockama

On 28. 2. 2005, in clitorella, by noebius

Zlateko je ve? nakupilo podosta ,pa ne jeftinih, sofisticiranih drvenih kocaka u obliku žljebova rupa, serpentina,zvonjkavih prugica i ne znam ?ega, bitno je sastaviti konstrukciju i pustiti pikulu kroz sve to i eto veselja. Pikula je pun stan, ima ih posvuda i po život je opasno kretati se, pogotovo po mraku jer se kao u crti?u može pasti.Djeca iz Zlatekovog razreda poludila za tim i svaki vikend Zlateko ima nekoga na “igranju”.Ju?er je bila fatalna NANA.Rekla je Clitorelli u?iteljica, da to još nije vidjela, takvu ljubav, pa skupa imaju jedva 18 godina, manje. Došla Nana, oboje bilo u ekstazi ,i odjednom tišina. Igraju se kraj kompjutora, igrice, kocke imaju pauzu. Clitorella rezignirano komentira Bijesnom koji se valja od smijeha. -?uj, pa tek su na kockama, gdje je oltar i ženidba. -Ha ,nisi vidjela kako se grle i uživaju, ne boj se ,ne?e biti dugo na kockaicama,slu?ajno sam ih vidio. -Je, grle se ,a do oltara ?u krepati, a i ti. Clitorella

 

Leave a Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.Bad Behavior has blocked 38 access attempts in the last 7 days.