Clitorella od ?akovca

On 30. 6. 2004, in clitorella, by noebius

Bijesni putovao u ?akovec. U starom dvorcu grofova Zrinjskih odr?at ?e se opera Nikola ?ubi? Zrinjski u punoj paradi i otvoriti ?akove?ko kulturno ljeto.Idu s njim Clitorella i Zlateko, nema izgovora, no u ?akovcu ?ive dobri Clitorellini prijatelji ,koje je upoznala na putu po Egiptu. Sve je dogovoreno.
Ujutro je jo? Clitorella bila slu?kinja, razapeta izme?u guljenja krumpira, cmizdravog Zlateka, koje je bilo nekako indisponirano, sva nikakva.Prvo je pomislila ,da ipak ne ide, bolje u park sa Zlatekom, pa neki filmi? i tako po doma?u.No, vrag joj nije dao mira, u zadnji ?as uletjela je u kupaonicu i napravila totalno ?udo od sebe, uvukla se u tamno zelenu krinolinu, crne rukavice do ramena i glamur je bio potpun. Bijesni je pomalo u ?udu gledao tu transformaciju, nije komentirao. Do?li oni u ?akovec. Izbezumili se od radosti Clitorellini prijatelji, komentiraju?i da niti princeze tako ne izlaze iz auta kao ja, to mi je “u krvi”.Bijesni oti?ao na generalnu probu, ?etaju oni po centru grada i iza Clitorelle se ?uju kojekakvi komentari.S obzirom da je u zadnje vrijeme uglavnom doma, bilo joj je sve i ?udno i smije?no.
-To je sigurno solistica…..itd.
Kada je dru?tvo i Clitorella u?lo u gledali?te, neki tip je s ga?enjem izvalio:”Ovo je neka ku…iz Sabora”.
Zlateko i Clitorella su u?ivali, zapravo Zlateko je strpljivo promatralo izljeve nacionalnih osje?aja, a Clitorella je i zaboravila, kako je to biti na nekoj predstavi.
Nakon koncerta ,jo? su se dugo u no? prepri?avale zgode sa egipatskog putovanja i na ulasku u auto, na rastanku rekao je Clitorellin prijatelj:”Nisi ti samo Clitorella, s obzirom kako izgleda? bit ?e da si CLITORELLA OD ?AKOVCA
Clitorella

 

Clitorella i razuzdane misli

On 29. 6. 2004, in clitorella, by noebius

Bio neki vjerski praznik.Pola ?kvadre nije imalo pojma o ?emu se radi, no bio je neradni dan, a to je ipak najva?nije. Bijesni je morao raditi,rekao bi Onaj Kojeg Nema ,da muzi?ari i prostitutke rade, kad ,kad nitko ne radi. Lav, Zmaj i dvoje preslatke divlje dje?ice, Clitorellini prijatelji , pozvali nju i Zlateko na vikendicu kraj Zapre?i?a. Ukrcala se Clitorella u hladnja?u od auta, iako je vani bilo +35 stupnjeva(klima ), sjela do Lava ,iza se Zmaj borio sa troje divljaka ,koji su se neprestano natezali i ?naucera, koji je uporno Clitorelli balavio uho, klima je puhala preko njezinog vrata, Lav je navio “Abbu” do daske, dakle sve je obe?avalo uspje?an vikend. Usput je Clitorella uvallila CD sa Seve ,koji Lav jo? nije gledao, to je za ve?eras ,kada se vrate.Le?e oni tako u hladu, nakon obilatog ro?tilja , djeca divljaju, lete suncobrani i ostali lete?i objekti oko njih, ali nikom ne pada napamet da intervenira, neka se poubijaju, oni se ipak odmaraju, pa praznik je. Le?i tako Clitorella i po?inje pri?u o tvrdom seksu i fatalnom CD-u. Prvi je ?ivnuo Lav onda i ?ena-Zmaj, Clitorella je podlo po?ela opisivati fatalnih 11 min. dodaju?i detalje, kojih se niti glavni akteri nisu sjetili(valjda su bili previ?e opijeni),Lav je ve? podivljao i po?eo rikati ,a Zmaj po?eo rigati vatru. Clitorella je dala svojoj razuzdanoj i raskala?enoj ma?ti na volju.Potpuno je skladne supru?nike izbezumila svojim bajkama,
bajkama o seksi detaljima.Zafrkancija je trajala do kasnih sati. Clitorelli je palo napamet da Seve snimi spot sa kakaduom ili sibirskim tigrom. Lav se nasmijao, da to ne bi trajalo vi?e od minute, a ?ivina bi mu crkla od droge ,silikona, ako se de bi ugu?io od kostiju, no bila bi to reklama za ZOO, mo?da i neka dobra zarada.
Istim putem su se vra?ali, pseto je grickalo Clitorellu za uho, mo?da je mogla snimiti.”Clitorella i ?naucer”,puhalo joj je za vrat, djeca su se i dalje mlatila, ?to je pripisano dra?esnim zabavljanjem,tako je pro?lo. Zmaj i Lav su uspani?eno nazvali Clitorellu da ih je zaje…?itav dan ,da nema niti upola toga ?to je napri?ala, za kaznu je ona imala izgri?eno uho, a vrat nije mogla od bolova zbog klime okrenuti tjedan dana. Mislim da su to bili Duhovi, mo?da Tjelovo, nije va?no.
Clitorella

 

Clitorellin ateizam na Kamenitim vratima

On 28. 6. 2004, in clitorella, by noebius

Bilo je podne, vru?ina pripekla, Zlateko se dere, da ho?e uspinja?om na Gornji grad, nema druge nego duboko udahnuti i krenuti.Nakon povijesnog predavanja ,do?li su Zlateko i Clitorella na Kamenita vrata. Na Kamenitim vratima nema ateizma, pa ni Clitorellinog. Pita Zlateko, da za?to se pale svije?e. Zbunjena Clitorella, treba dati odgovor, na koji ?itava filozofija nije. Re?e ,da svije?e pokazuju du?ama onih kojih nema ,put i znak da ih nismo zaboravili i da mislimo na njih .Zlateko grabi svije?e za bake ,kojih se “kroz maglu “sje?a, palimo svije?e. Clitorella ima pune o?i suza.Pred svakim va?nim doga?ajem je palila svije?u na Kamenitim vratima, pred dug put, pred diplomom, pred porodom. Kao trudnica skutrila se u klupe, u mrak i molila se da barem Zlateko otvori zdrave o?i i uputi se u svoj ?ivot, za sebe se molila,da samo ?uje prvi pla? i privije dijete k sebi, ni?ta vi?e. Sjetila se svega toga Clitorella ,dok je Zlateko sa ?asnom sestrom palilo svije?e i u?ivalo.Bijesni ju je pitao, da ?to ho?e ,prije ro?enja Zlateka. Rekla je, da ju odveze na Kamenita vrata. Clitorellin pogled se tako smra?io ,da se Bijesni upla?io i nije ni?ta pitao.Ona zna,Clitorella misli da zna.
Clitorella

 

Staklo

On 27. 6. 2004, in svakodnevica, by noebius

Stvarno nisam dugo pisala. Ali imala sam ‘dobrih’ razloga za to. Nakon svih govana koje sam gutala zadnjih mjeseci ovo zadnje je najve?e i najbolnije. Naime, prije 10 dana sam pala preko ru?nika u kupaoni i proletila kroz staklo na vratima. Krvi do koljena, hitna stigla za 5 minuta, ?ivanje od sat vremena na sv.duhu…Ukratko – desna nadlaktica 10 ?avova, lijeva podlaktica 5 ili 6 ?avova, lakat 2 ?ava i ono najgore prsa, 4 ?ava ali je staklo probilo do same kosti. O razderotinama i ogrebotinama ne?u ni pri?at. Niti o 2 injekcije tetanusa od kojih su izbile takve reakcije da je to ne?to naprosto predivno. Kao da imam nove mi?i?e na rukama. Uglavnom, ja sam ve? pomalo luda od svih tih mojih ‘nesre?a’ koje mi se de?avaju. A dok sam se ?lagirala nikad ni?ta. Koliko sam samo puta jedva gledala na o?i, popikavala se, ru?ila od dopa, hepova, tableta i svega ?ta je bilo u meni, no nikad s ovakvim posljedicama. Mogla sam si xy puta razbit glavu, past pod tramvaj, zabit se u ne?to, ali nikad ni?ta! ?ak sam sa slomljenom nogom i na ?takama po Ka?ini brijala puna kemije. Ma nisam se ni poskliznula tada. Sad kad sam ?ista svako malo neka pizdarija. O?igledno pla?am danak pro?losti i svemu ?ta sam radila. No, ?to je tu je. I tako ja ko robot sa sexy mre?icama na obje ruke i zavojima, i krasnom kompresom na prsima – dekolteu, onako fino zaljepljeno bijelim flasterom koji je pokupio svu prljav?tinu ovog svijeta ‘?e?em okolo’. U 10 dana sam iza?la na kontrolu, registrirat auto i na jednu kavu. Ne? ti provoda i ludila. Ostatak sam po naredbi Najdra?eg bila primorana provesti u krevetu i strogo mirovat da mi ?avovi ne popucaju. Skakao je on i po soki?e, neskafe, cigarete, namje?tao jastuke, vodio me na wc, kupao me, bedinao…ko pravu malu bespomo?nu bebu. Ovaj tjedan idem na kontrolu i nadam se da ?e mi skinuti te krasne kri?avo plave konce i da ?u mirne du?e oti?i na zaslu?eni odmor na more. I da me ne?e biti u ovom Zagrebu sljede?a 2 mjeseca… Ja se toplo nadam tome, no vidjet ?emo ?to su mi ?ivot i sudbina pripremili za ovo ljeto. Naime, zadnja 3 sam trunula u Zagrebu – jedno na odjelu, jedno u zaraznoj sa hepatitisom, i zadnje zbog posla od Najdra?eg nismo mogli i?i…
A da, zaboravih spomenuti da su mi dragi doktori i sestre rekli da nesmijem na sunce sljede?a 4 mjeseca…Pa zar ?ivot nije lijep?!

Pozdravlja Vas sa?ivena deep :) ))

 

Clitorella na olimpijadu?

On 26. 6. 2004, in clitorella, by noebius

Idu Clitorella i Walker, jedne zore rane u jednu ?etnjicu. Ne bi vjerovali, koliko ?kvadre ima oko pola ?est ujutro na cesti, pa ?ak i nedjeljom.Clitorellu ve? svi” ranoranioci” poznaju. Ma?u joj penzi?i s prozora, koji ne mogu spavati, polupijani sa klupa, gdje su prespavali, oni jadnici, koje psi ve? ranom zorom ?etaju,neki koji tr?e(bolje da se voze),Clitorella je postala dio ranog jutra u svom kvartu.
Ide susjed i ?eta, njega ,olinjalo neko pseto.
-Dobro jutro,trenirate za Atenu?
-Susjed, dobro jutro, ne za Atenu, ve? da se odr?im uop?e na Njemu(Walkeru)
-Susjeda moja, ako se niste jo? nau?ili da se na “njemu” odr?ite, onda je krajnji ?as da se to nau?ite.
Nasmije se Clitorella na dvosmislenu budala?tinu i krene dalje.
Dobro jutro svima!
Clitorella

 

Clitorella i me?uno?no guralo

On 26. 6. 2004, in clitorella, by noebius

Trend je trend.Svi trenuta?no voze neko ?udo koje bi trebalo li?iti na bicikl, ali se zaista treba imati diploma iz astrofizike, da bi se uop?e prepoznalo nekada?nji , obi?ni, je.., bicikl.Bijesni bjesni, kako Clitorella nema bicikl, a on i Zlateko voze i izdaje naredbu, da se jedno popodne nacrta u du?anu bicikla na Ilici i izvoli izabrati jedan, uz svu prate?u opremu, neje bljeskalice, neki sistem za zaklju?avanje, blatobrani i ne znam ?to. Clitorella urla da 25 godina nije zaja?ila bicik, da osim Pony bicikla nije vozila ni?ta i da kacigu pod cijenu ?ivota ne stavlja na glavu, pa potres mozga ima i tako od ro?enja, ?emu kaciga.
Do?la sirota,sva jadna u du?an sa “svemirskim brodovima”.
-Molim vas jedan recimo bicikl, koji nema direktno ?tangu me?u nogama ,koji sam vozi i na kojem se sjedi ,a ne le?i.
-Smiju se de?ki u du?anu i skidaju neko ?udo, malko li?i na bicikl,nema ?tangu i sjedi se, ima visoki guvernal, tako da je uspravna.
-Dobro,sad mi dajte sve otale pripadaju?e pizdarije, sve namontirajte, u?telajte i to je sve.
-Opremili oni to ?udo, koje je sada zaista li?ilo na Enterprise.
-Kreditna kartica, potpisi i stvar gotova. Sve?ano su joj otvorili vrata od du?ana i po?eljeli sre?u.
Gura Clitorella svoje ?udo prema doma i razgovara sama sa sobom i sa ?udom.
-Slu?aj ?udo, mora? imati ime budi J.Walker.
-Nemoj me zaje…pa da poginem prve sekunde kada te po?nem voziti jasno?
Ipak gura ona ?udo i u sto muka je, pun park ljudi, klupe u drvoredu pune ljudi, previ?e publike za prvi pad, a Walker kao da ju mami i smje?ka se, ima osje?aj da ju poziva da ga proba.Znoje se dlanovi ,Clitorella priziva zadnje rije?i profesora iz psihologije, da se psihomotorne vje?tine ne zaboravljeju.Prekri?i se i u isto vrijeme opsuje Boga(da njezin ateizam ne bude upitan),opsuje jadnog Walkera, koji jo? nije niti stigao biti ni za ?to kriv i zaja?i, pa kud puklo da puklo.Krenuo Walker bez gre?ke i ona. Malko nesigurno prvi krug, nakon par krugova oko igrali?ta, nitko je vi?e nije mogao zaustaviti, nakon dva sata dolazi Bijesni u kontrolu, ve? je valjda zvao sve bolnice da priupita ima li koja slomljena ?enska budala na prijemu.Zasad nema. Voze se ona i Walker svako jutro, ba? im je dobro.
Clitorella

 

Magi?nih 40

On 19. 6. 2004, in clitorella, by noebius

Clitorella se glrda po principu…ogledalce…jest ima 40 godina i nije mislila da ?e ju to tako”pogoditi”
Clitorella

 

Sine moj

On 18. 6. 2004, in clitorella, by noebius

Clitorella je po obi?aju plakala,sinek je ipak zavr?io prvi razred.?estita mama.
Clitorella

 

Samo Clitorella

On 17. 6. 2004, in clitorella, by noebius

Bijesni bjesni, ona je sva smetena oti?la u du?an. Zazvao ju je div, kojem nitko nije u vaterpolu uspio zabiti gol, grlio je kako ka?e . pliva?icu bez premca, uvijek premr?ava.Dan danas opet premr?ava.Plakala je po obi?aju na njegovom ramenu,samo Clitorella.
Clitorella

 

Samo?

On 16. 6. 2004, in clitorella, by noebius

Zna Clitorella, sve ,na?alost zna,obo?ava svoje Zlateko, mo?da i Bijesnog, voli ona. Voli ona ,izgubila je i previ?e,gdje su djeca?
Clitorella

 

Bad Behavior has blocked 7 access attempts in the last 7 days.