Tuga, nije bajka

On 31. 1. 2005, in clitorella, by noebius

Uz mno?tvo namirnica, zapelo joj je za oko lampa?. Sjetila se da nije danima bila kod Predatora na Mirogoju.Na hrpu namirnica stavila je bijeli lampa?.
-Koji je to ku…ac, divljaBijesni.
Clitorella je zapalila svije?u u prozoru i rekla Bijesnom:”To je za osobu koja te voljela vi?e od vlastite matere!”
Clitorella

 

Ak je bal nek jebal

On 31. 1. 2005, in clitorella, by noebius

Da ,da tisu?e eura na mladim damama, koje te?ko da su u stanju nositi po?teni kaput.Prije obla?enja valjda su se oprale u lavoru.No, On je taj, koji vara i biznis stvara na ra?un poreznih obveznika, pa jadan niti ?itati ne zna, a tatica je podmitio auto ?kolu ,da dete?ce vozi limuzinu i ,damicu, koja je na razini Jadranskog bra?i?a.Je ,ide se na bal.Popikavale su se kamenjarke, partneri su imali problem sa zlatnim iglama na kravatama, to se u kamenjaru ne mo?e dogoditi. Vi?eni su svi, mra?ni posli sklopljeni.
A sada jen, dva tri….
Clitorella

 

Okrutna 2 -bajka

On 31. 1. 2005, in clitorella, by noebius

Taman se mrk i zlokoban dizao iznad magli ,dvorac.
Unutar dvorca nekako druga?ija atmosfera, nebrojena djeca, pa za to je guvernanta, Clitorella olovnog pogleda.Buha u kinderbetu, je recimo plod ljubavi, mali princ koji divlja sa dvoje tinej?erske djece,Svi mu?ki-svinje.(ispri?avam se prascima).Te no?i je grmilo. Clitorellu ba? to ne uznemirava, ali niti buhu u kinderbetu, spava… Na vrata njezine spava?e sobe nahrupe klipani.
-Je kaj sad?
-Strah nas je.
-?ega, grmljavine?
-Pa da. Pentaju klipani, buha spava. (sjeti se majke svoje). Svima treba mama. bila dobra ili lo?a, fiziolo?ka ili ste?ena.
Mar? u moj krevet i da nisam niti zvuk ?ula.
Nisu do?ekali kraj re?enice, svi su se u?u?kali u Clitorellin krevet.
Gleda ih Clitorella suznim pogledom, koji nitko jo? vidio nije, gleda tri srca, tri djeteta, koja ju trebaju, buhu u kinderbetu da ne spominje.
Bajci kraj.
Za?to smo tako okrutni, za?to nam je ruka laka na udarac. Pa to su samo djeca.
Clitorella

 

Bal

On 30. 1. 2005, in kultura, by noebius

Od danas je Zagreb ?etvrti grad u svijetu sa Balom.
Ve?eras je bilo izvrsno, sljede?e godine sigurno jo? bolje, a hrvati, kako god mali bili, doista imaju pravu metropolu. O?ito je da je nama Lijepa Na?a mnogo ljep?a nego ?to se to ponekad ?ini, pi?e lopticasko?ica svoje vi?enje bala.
Vrhunska umjetni?ka priredba na koju je svratila gradska krema, pa i ?ire, ranije su komentirale i druge blogerice, koje su bile sprije?ene do?i. ?itajte o tome i Clitorellu, ali loptica nam donosi tra? iz prve ruke. A bal je upravo takav dru?tveni doga?aj gdje se ide da se vidi i bude vi?en.

 

Ekskluzivno izvješ?e – Loptica s bala

On 30. 1. 2005, in kultura, by noebius

Sve je po?elo u osam ujutro. Intravenozno sam primila kavu, oprala zube i krenula frizeru. Trajalo je tri sata, a frizura je bila takva da sam je prepri?avala pola sata prijateljici na telefon. Crveni detalj je naravno bio u kosi. Popodnevni san istaknuo je blistavost mojih smaragdnih o?iju. U pet – tuširanje, mazanje mirisnim kremama, u pola šest sve je bilo gotovo. Ne?aci su gledali tetu razroga?enih o?iju. — Teta nikad nije bila tako lijepa, bio je komentar. A teta je rekla: - ”Kad ti budeš velik, ti moraš svoju dragu voditi na bal” Više nisam imala strpljenja, spakirala stvari, upalila Miška i krenula put Metropole. Naravno, vozila sam svega 30 km na sat ali danas je bitno bilo – sti?i.
Kavalir je bio na nivou. Crni smoking, svilena košulja, crna leptir mašna i dopratio me na crveni tepih.
Bilo je vrlo razli?itih ljudi. Na nekim vratovima su blistali dijamanti, a naše vrle novinarke su za balski outfit odabrala traperice. Naravno, bile su izba?ene odmah po otvorenju bala, jer za takve tamo nije bilo mjesta. Glumice su bile spektakularne. Šminka haljine, cipele gotovo kao na dodjeli Oskara. Muški dio populacije se iskazao. Elegantni, u tamnim odjelima, s ponekim crvenim detaljem, a daleko najmarkantniji Zvonimir Šeparovi? sa ordenom Malteškog Križa. Hanuma u balerinkama, ali o njoj neki drugi puta. Jednu od najboljih haljina je imala Todori?eva snaha Martina, a Iva Majoli je u crnoj balskoj haljini ostavljala dojam svjetske žene. Zagreba?ke frizerke se nisu baš iskazale, dok su neke dame zaobišle frizerke jer su smatrale da je repi? na neopranoj kosi upravo ono što se traži. Almira Osmanovi? odskakala je frizurom i vatreno crvenom haljinom i bila je the babe bala. Sun?ica Lali?, naša kao jet seterica, imala je komornu ljubi?astu haljinu koja uz neodgovaraju?u boju kose izgleda vrlo prosje?no. Mija Begovi? koja na svom vjen?anju nije obukla haljinu, ve?eras je zablistala u svakom pogledu u svijetloj haljini opto?enoj svjetlucavim kamen?i?ima.
Boris Mikši?, ?uven po 17% ponovno je nadmašio Slavena Leticu u originalnom hrvatskom odijelu, a i pratilja mu je bila jedna od elegantnijih dama na balu.
Sam program pod vodstvom Dinka Bogdani?a je bio vrsno osmišljen i u svemu se je našla prava mjera. Balerine su plesale poput leptirica. Ispod haljinica, pri svakom iskoraku, nazirale su se prelijepe ?ipkaste ga?ice. Me?u djevoj?icama je odskakala Maja Lena, k?i Helene Jurak. Mlade balerine iz baletne škole pokazale su da i za deset godina možemo o?ekivati poneku svjetsku prvakinju.
Operni Bal je obilježio ples. Svi koji su netko i nešto znaju plesati i to dobro. Plesali su cijele no?i valcere, i rumbe, i rock and roll, i polke. Svatko tko je držao do sebe, pojavio se na plesnom podiju.
Nije bilo lenti, ordeni su se mogli nabrojiti na prste, a od uniformi se mogla vidjeti samo odora jednog austrijskog ?asnika i dežurnih vatrogasaca.
Bal po meni nije pravi bal bez zgodnih, mladih ?asnika a njih ve?eras nije bilo. Debitantice, od koje su neke u ranim pedesetima, imale su biserno bijele haljine sa buketi?em crvenih ruža u ruci. Domoljublja ipak nije nedostajalo, prilikom izvedbe Lijepe Naše sudionici su je zdušno pjevali.
U podrumu je prpošna vrlo elegantna Nina Badri? bila na visini. Rikardo, bivši ?lan Cubisma, zagreba?ki Venecualac se isticao svojim glasom. Gitaristi na balkonu su stvarali sasvim druga?iji ugo?aj.
Catering nije zaostajao, kao ni ostalo osoblje. Hostese su nosile male crne haljine sa crvenom trakom i crvenom ružom. Na cvije?e u dvorani je potrošeno mnogo novaca. Aranžmani su bili vrhunski. Nažalost, još su više isticali ofucanost tepiha nacionalne kazališne ku?e.
Bez obzira na cijeli ovaj gossip, rije? je o dobrotvornoj priredbi. Zagreb je od danas ?etvrti grad u svijetu sa takvim društvenim doga?ajem. Ve?eras je bilo izvrsno, sljede?e godine sigurno još bolje, a hrvati, kako god mali bili, doista imaju pravu metropolu. O?ito je da je nama Lijepa Naša mnogo ljepša nego što se to ponekad ?ini.
Kao i ostale dame dobila sam parfem na poklon od strane organizatora. Kavalir je dobio prigodnu razglednicu sa kovertom i markom sa žigom prvog dana.
Do sljede?eg Bala, haljinu ve? smišljam.

 

OKRUTNA – bajka

On 30. 1. 2005, in clitorella, by noebius

Negdje u daljini, dvorac se mrk i taman dizao, okru?ivale su ga te?ke magle, snjegovi, ki?e i tu?e nesmiljene. Unutar debelih zidova, naizgled, je bila ugodna atmosfera, no ?im bi se Clitorella pojavila ,vuku?i za sobom te?ke skute, skupocjene haljine, sve je zamrlo. Bila je prelijepo obu?ena, ali imala je olovo u pogledu. Mali princ se igrao u kutku i zazvao:”Mama!”Clitorella je sa odvratno??u, ?to joj se uop?e netko obra?a, pa bio to i vlastiti sin re?e:”Ja sam kraljica ,ne mama!”
Posluga se u?asavala same pojave, a da se nekom obrati!?
Odjurila je vuku?i svoje nebrojene krinoline , u tamne odaje, ogledalo je bilo u kutu.
-Ogledalo ,reci mi ?to vidi?? zagrmi ona.
-Vidim ?enu lijepu ,ali okrutnu, gdje joj je srce?
-Srce, ka?e?, i??upali ga svi, pa ?to ho?e ,nema srca, svi su zli, kada mi je bilo najte?e, nikog nije bilo. NEMA.MRZIM ?itav svijet.
-A princ?
-No da, nale?ala sam se, namu?ila, urlao je no?ima……
-Kralj?
-Budala, u svojim snovima, mene u tim snovima nema….
Ogledalo je uzdahnulo, okrutna gospodarica na sve ima odgovor.
Pada sa neba ki?a, tu?a netko se usudio pokucati na glavna vrata!!!!
-Tko je ,upita usplahirena slu?kinja.
Idem ja ,re?e Clitorella , dalje vuku?i svoje skupocjene skute.
Na vratima mu?karac sa dvoje djece, na pragu odrastanja, moli za skloni?te, zbog djece.
Olovan pogled(sjetila se majke svoje), postao je manje olovan.
-U?ite!
Posliga se razletjela da ih smjesti i zbrine.
-Prostrite stol u glavnoj dvorani!!! urla Clitorella.
Va?a visosti ,to se ?ini kada je kralj tu, pla?e sluga.
-Nema kralja, moja rije? je zakon.
Sjeli su za stol.On se ispri?avao, da nije imao djecu, ne bi se usudio.
Ona je ?utjela.
Odjurila je nakratko i pohitala u svoje tamne odaje, da pita ogledalo.
-?to vidi??
-Vidim, lijepa si, ali vidim srce!!!
-Srce, ka?e??
Vratila se u jo? ljep?oj toaleti i ponudila strancu i djeci smje?taj, na op?e ?u?enje posluge.
Pogledala je sina ,koji se u me?uvremenu sprijateljio i smijao na sav glas.
Njegov smijeh, pogled stranca otopio je olovo u pogledu.
Clitorella

 

Predator

On 29. 1. 2005, in clitorella, by noebius

Mama, jebi ga, vidjela sam pijanduru, sjedi na klupi i cuga….vri?ti mla?ahna Clitorellica na po?etku uop?e ?ivotne spoznaje.
?uti Predator. Ugledni Predator, javni pravobranitelj ,sudac Vrhovnog suda i zamjenik predsjednika te iste velelebne institucije. Gleda svoju razmahanu jedinicu, u tinej?erskim godinama.
-Du?o puno je jada i nesre?e oko tebe,ali ti to ne vidi?,sada si vidjela, NIKAD NEMOJ OSU?IVATI LJUDE KOJI O?AJAVAJU NA KLUPAMA.
Pro?lo mnogo godina, Predator u?iva na vje?nim lovi?tima. Posva?ala se Clitorella sa Bijesnim, koji joj je oduzeo kartice i novac.
Ostala je jedna. Kupila je za to pi?e i sjela u park, na klupu, zaklonjenu, ali ipak blizu taksi stajali?ta. Opasno je ?ivjeti. Pije na klupi.
Clitorella

 

Sudbonosno NE

On 29. 1. 2005, in clitorella, by noebius

CLITORELLA ,PUNA PROBLEMA, KAO ?IPAK KO?TICA, OD ZDRASTVENIH, MAJ?INSKIH ,POSLOVNIH, UBI BO?E.
Le?i naravno Bijesni u krevetu i otpuhuje, pravi Hamlet. Kao da je na umoru.Clitorella se rastr?ala po stanu, ne zna ?to bi prije, ?etnici bi ostavili ve?i red.Ba? kada je kleknula na koljena sa krpom i po?ela brisati pod, evo glasa iz b(m)ra?ne lo?nice.
-Clitorella, do?i na?as.
Jebi ga, sad bri?i ruke, i idi u B(m)ra?nu lo?nicu.
-Kaj je pa sad?
-Moram te nekaj ozbiljno pitati, dah?e Bijesni.
–PA KAJ???????
-Ima? li ti drugog?
-Koga, kaput, ga?e, cipele?
-Ne, mu?karca.
-NE, IMAM ?ITAV GARNIZON, ALI POD JE U KUHINJI KATASTROFA, PA ME NEMOJ ZAJE…IDEM GA OPRATI.
Clitorella

 

Bajke

On 29. 1. 2005, in clitorella, by noebius

Zna,zna, to je pak njezina domena profesija i ne znam ?to. ?IVOT NIJE PERIVOJ, rekao bi Predator, ali to ne zna?i da nema bajki, nadovezala bi se (bez ?trika) “te?ka”Clitorella, ona nije nikada odustala.Bajke prolaze pored nas, ?to je najapsurdnije mi smo pinceze i prin?evi…ali nema vremena. Ta sintagma ubija bajku,ubijaju je rate kredita, re?ije, besparica, skupe ?kolarine, a Clitorella stoji u ne znam koje mra?no zimsko jutro i ?eka sa Zlatekom ?kolski bus.
-Mama , ima na svijetu puno dvoraca?
-Ima.
-U jednom je maestro Forte Bell i Zvijer?
-Valjda(jebe? diplomaciju)
-Mama ,idemo tra?iti dvorac sa Bell.Ona je princeza.
?to da ka?e osupnuta Clitorella ,ne ?ele?i Zlateku ru?iti snove, ma?tu i iluziju.
Ima jedna… Bila jednom jedna Bell…po?ne bajku, ali ju prekine dolazak busa.
Ima Bell, za svakog, za sve nas, ne bi se trebali odre?i bajki….?ivot je previ?e surov.
Clitorella

 

Bundeva ili opera bal

On 28. 1. 2005, in clitorella, kultura, by noebius

Ha, oni koji su do ju?er hodali bosi sad idu u HNK ,na Opera bal, tro?e se miljuni eura na krinoline pratilja, a mu?karci ?e to iskoristiti za biznis., a one za eventualno dobar dojam, , pa nije sirota vidjela salonku nikad u ?ivotu.
Pri?a ima drugi kraj, kao i svaka, Clitorella je iz na?alost bogate i ugledne stare zagreba?ke familije(koja je spasila jedan ?idovski ?ivot), jebi ga to je sad aktualno. Tata, odnosno, Onaj Koji Je Oti?ao bio je ugledni glazbenik i Clitorella je dobila pozivnicu za bal.
Clitorella, odrasla u gojzericama i balerinkama i ?tiklama ,ba? joj to ni?ta ne zna?i. Njoj je ugled shrvan dolaskom partizana 1945., pa sad da ju zaje… kamenjarke ,koje su prvi puta u krinolini, a ona je imala dje?ju na premijeri Traviate 1977..One koje su se doteple u Zagreb, njoj ?e pokazivati ,kako se obla?e bijele rukavice do ramena????
Suznim o?ima gledala je pozivnicu, da su druga vremena, ona dijete ,ne svojom voljom gradsko, dijete koje je lakaste sandalice mrzilo sa 3 godine….dala bi sve na svijetu da se naple?e u prebogatoj krinolini na balu, ali ne zbog interesa i statusa, zbog u?itka…ona to JEST.
Shvatila je ,da joj se ?ivotni stavovi, financije i sve “kosi” sa hoh?taplerajem. Ona je Ona. Ona ?e plesati u gojzericama lijevi okret valcera, koji se u?i u plesnoj ?koli, naravno ,kamenjari su sve to pro?li.
Zvoni telefon:Clitorella ,?to da radim sa rukavicama, ne znam ih obu?i”.
Jebi se, pitaj svoje …..
Clitorella

 

Bad Behavior has blocked 7 access attempts in the last 7 days.