Bezdan

On 22. 4. 2005, in clitorella, by noebius

Starije generacije ?e se sjetiti Balaška i pjesme “No? kada sam preplivao bezdan”, Clitorella je “ro?ena ,plutaju?i sa Akademskim zborom putuju?i od Beograda do neke južnosrpske selendre, jer su se balvani u Dunavu zapleli o neke propelere rje?nog hidroglisera. Pjevalo se i šalilo i tako je nadimak Clitorella nastao od strane mnogobrojnih glazbeno nastrojenih medicinara.Sve što je ispri?ala na bezbrojnim postovima u ovih godinu i pol, je istina.Clitorellina sapunica ,uživo.Clitorella je preplivala mnogo više objektivno i subjektivno od Bezdana i sada je na drugoj obali.Na drugoj obali života. Ovo je sigurno posljednji post. Svima želi da preplivaju bezdan i hvala svima koji ste pro?itali, pa makar i jedno slovo sa bloga. Pusa CLITORELLA

 

Bože, koji nazivi ,ovo “i pol ju intrigira”, nažalost devet i pol tjedana imalo je tužan kraj. Tri i pol minute isto. Gledala je u mrak, nije znala što se zapravo doga?a, Bjesni je bio bijesan i u nekoj vrsti ekstaze, ona je imala sat na ruci.Mrzili su se me?usobno, intenzivno, možda je i to dobro. Nakon tih fatalnih minuta on je zahrkao, a ona je u prvi ?as htjela zaplakati, nije joj uspjelo, otišla je u dnevnu sobu i prasnula u smijeh.Dronjcci spava?ice, koju obožava,ali nije bila tak podrapana ,to je strast, ono sve drugo je imitacija života. Nije htjela niti u kupaonicu, da zadrži taj tro i pol minutni bijes. Sve ide u saldo života.Rastužila ju je pomisao na što su spali obostrano.Nije ona samo kriva.Odšuljala se u Zlatekovu sobu. Dijete je spavalo, dijete koje je zaista i fizi?ki lijepo(na dedu), bešumno se ušuljala do Zlateka i bešumno u mislima zaplakala. Zlateko se nešto meškoljilo ,pa mu je Clitorella smetala. Vratila se na kau? u dnevnoj sobi i umirivala samu sebe, da život ima odgovor .”Dijete bijesa”,to nije bilo niti silovanje,možda joj to dijete, ako se dogodilo, opet ponavlja život ima svoje razloge bude petrolejka u mraku, koju je hrabro nosila Florence Nightingale. Clitorella

 

Bad Behavior has blocked 7 access attempts in the last 7 days.