eseji – perlator

On 14. 7. 2006, in eseji, by noebius

Jedan od neuglednih dijelova ku?anstva svakako je perlator. U biti, godinama nisam znao to?no što je to, posebice dok su se «veliki de?ki» brinuli o promjeni gumica na pipama i sli?nim detaljima.
JOš kad vas o problemima o vodi nazovu u nekoj anketi, kad cijeli dan izgubite traže?i odgovaraju?i klju? s kojim bi to mogli odšarafiti, nije ?udno ako vam se ta malenkost u?ini velikim, toliko da mu treba napisati i malen pangirik.
Njegova malenkost perlator.
Kompletan tekst možete pro?itati u pdf dokumentu u prilogu:

 

Trudno?a je vrijeme velikih emocionalnih promjena, ?esto uz pove?an stres i tjeskobu. ?esto budu?a majka brine o zdravlju djeteta, nerijetko se mijenja na?in života. studije ukazuju na to da je u doba trudno?e mogu?a poja?ana depresivnost. Anksiozni poreme?aj može utjecati i na ishod trudno?e, budu?i da pani?ne atake mogu izazvati odljuštenje posteljice, otežanu prehranu ploda, pove?anu u?estalost dovršetka poroda carskim rezom i drugo…
Usprkos raširenosti antidepresivnih lijekova koji se koriste u lije?enju ovih poreme?aja, postoji relativno malo studija utjecaja na trudno?u i plod. Danas pojedini istraživa?i ?esto naglašavaju da je postpartalna depresija ?esto nastavak depresije koja se je javila u trudno?i ili ranije. u trudno?i, kao i po porodu, nikako se ne smije zanemariti zna?aj potrebe prepoznavanja smetnji kao što su tjeskoba, pani?ne atake ili depresija, te je potrebno pomno pratiti psihi?ko stanje i pružiti adekvatnu pomo? ženi u ovom osjetljivom periodu života

Kompletan tekst možete pro?itati u pdf dokumentu u prilogu:

 

Eseji: Savjest

On 4. 7. 2006, in eseji, kultura, by noebius

Savjest je osobni izri?aj samosvjesnosti odnosa pojedinca i društva. Prihva?anje društvenih normi “iznutra” predstavlja najbolji odnos prisile i stabilizacije društvenih odnosa.
Savjest je izbor, kojim se ugra?ujemo u društvene odnose. Pozivaju?i drugog na savjesnost, name?emo mu svoju, kolektivnu volju.
Podsvjesni element koji formira savjest je svakako strah od kazne. U odnosu «zlo?ina i kazne» kriti?ni ?imbenik društvene preobrazbe kažnjenog je upravo savjest.

Kompletan tekst koji je poslužio kao predložak za ?lanak na wikipediji, možete pro?itati u ovom podcastu.

 

Bad Behavior has blocked 7 access attempts in the last 7 days.