News @ Noebius je u potpunosti privatna stranica. Financirana je iz osobnih sredstava autora. Svi autorski prilozi su ustupljeni Izdava?u besplatno, na tekstove i fotografije u vlasništvu Autora kompletni je copyright © zadržan.

Podaci koji se prikupljaju (kroz komentare i registraciju) autor koristi isklju?ivo za možebitnu komunikaciju sa osobama (ne institucijama) koje su komentare ostavili, a oblik komunikacije isklju?ivo je osnos izme?u dvije osobe koje komuniciraju.

Bilo koji podaci koji se prikupljaju ukoliko nisu javno dostupni, ne ustupaju se tre?im stranama.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluga noebius.com, korisnicima nije dopušteno prikupljanje, ?uvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja i korisnika. Ukoliko citirate tekstove, RDFM – RFC 1855.

Nije dopušteno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postoje?e hrvatske i/ili me?unarodne zakone, sadržaj koji je u štetan na bilo koji drugi na?in, objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a ?ije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima, lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizi?ke osobe, manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja, objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zašti?eni autorskim pravom, objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, “spam”, lan?ana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravaju?i navode ili tvrdnje, svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili sli?ne ra?unalne datoteke ili programe na?injene u svrhu uništavanja ili ograni?avanja rada bilo kojeg ra?unalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme.

Pojedini tekstovi koji su objavljeni ne predstavljaju mišljenje Izdava?a, ve? potpisanih autora tih tekstova.

Sadržaj i njegov odabir isklju?ivo je osobni interes Izdava?a, te ni na koji na?in nije povezan sa institucijama u kojima ovaj radi ili je ranije radio, te ne predstavlja službeno mišljenje niti jedne institucije ili strukovne organizacije.

Stavovi izneseni u ovom autorskom djelu isklju?ivo su informativnog karaktera, te autor odri?e bilo koju štetu koja bi mogla nastati u slu?aju primjene ideja iznesenih na ovoj stranici. Informativni sadržaji ne mogu biti smjernica u lije?enju i ne mogu se pozvati na autoritet Autora u bilo kojem pravnom odnosu, osim ovog ovdje navedenog.

Autor stranica daje vam pravo da ?itate, gledate i slušate sadržaj na stranici, a bilo koja primjena stvar je vašeg zdravog razuma, inteligencije i ulju?enog ponašanja u društvu u kojem živite.

Autor ni na koji na?in ne podržava niti se smatra odgovornim ukoliko zbog vlastite interpretacije primjenite bilo koji sadržaj te na taj na?in prekršite bilo koji propis. Djelovanje je isklju?ivo vaša odgovornost.

Autor ne daje bilo koju garanciju za istinitost sadržaja, osim da je vlastoru?no napisao ili snimio audio i video sadržaj.

Autor ne preuzima nikakvu garanciju za istinitost, zakonitost ili zdravi razum bilo kojeg teksta ili sadržaja do kojeg se može do?i putem vanjskih poveznica.

Autor ni na koji na?in ne odgovara za bilo koji sadržaj koji se nalazi u komentarima na tekstove a koji su unjeli drugi korisnici ili drugi sadržaj a koji su nastali korištenjem softvera od strane korisnika.

Oglašavanje je na stranicama izvedeno putem vanjskog servisa, vidom kontekstualnih oglasa.

Izdava? nema utjecaja na oglašiva?ku politiku vanjskog oglasnog servisa, s time da ?e nastojati, koliko je u njegovoj mo?i, promptno isklju?iti oglase na usluge koje su štetne po zdravlje, bilo fizi?ko ili mentalno. Izdava? i autori ni na koji na?in ne promoviraju oglašene proizvode i usluge koji se putem automatiziranog sustava generiraju, te su ti kontekstualni oglasi odvojeni i ne predstavljaju ni na koji na?in osobni stav Autora i Izdava?a. Putem ovih kontekstualnih poveznica, koristite usluge ovog oglasnog servisa na vlastitu odgovornost te Izdava? i Autor teksta ni na koji na?in ne mogu odgovarati za istinitost, ažurnost ili valjanost ponuda koje su oglašene, te se unaprijed Izdava? ogra?uje od svake mogu?e štete koju bi mogli imati korištenjem ovih usluga.

Softver koji je korišten na stranici prema saznanjima Izdava?a je open source ili je u okviru ugovorenog paketa koji je u okviru hosting usluge. Izdava? ?e u?initi što je u mogu?nosti kako bi osigurao kvalitetnu i sigurnu uslugu korisnicima, ali ne može odgovarati za softverske greške na kodu koji nije sam kodirao ve? je preuzeo u okviru standardnih programskih paketa.

Izdava? i Autor vam daju dopuštenje da koristite sadržaje u dobroj vjeri, sa nadom da ?e to biti za vas intelektualno poticajno. Odri?u svaku odgovornost zbog vašeg nepoznavanja Autorovog jezika, kulturnog, vjerskog i intelektualnog okruženja i tradicionalnih vrijednosti koje autor podržava. Odri?e se i svaka odgovornost nastala zbog krivog razumijevanja teksta uslijed tipografskih, ortografskih, gramati?kih i drugih nenamjernih grješaka u tekstu.

Autori djeluju u skladu sa vlastitim uvjerenjima. Ovo nije dio licen?nog ugovora, ve? samo napomena kako autor drži da koristi vlastiti zdravi razum. Ukoliko imate neke argumente kojima bi mogli razuvjeriti Autora u ovome, slobodno ostavite komentar.

Svaka dobronamjerna kritika je dobrodošla. Komentari su podložni moderiranju.

Želim Vam ugodno ?itanje ovih stranica!

Dovršeno 30.4.2006, zadnja revizija 10.5.2007

Davor Moravek

Kontakt: dr (at) moravek.net

Napomena: Sukladno Zakonu o elektroni?kim medijima NN 122/3 i Pravilniku NN 66/6 prema ?l. 3 pravilnika ove stranice ne podlježu obavezi evidencije u o?evidniku nakladnika elektroni?kih publikacija.


Copyright © in Croatia
The following code is used:

 

Bad Behavior has blocked 4 access attempts in the last 7 days.