Retro zdravstvo

On 4. 11. 2006, in medicina, vijesti, by noebius

Evo kona?no i najeminentniji u struci progovaraju  ovo o ?emu ja pri?am na blogu:

Zdravstvo još funkcionira kao da smo u socijalizmu, a svi koji rade u njemu kroni?no su potpla?eni. Dnevna politika odbija re?i da je gotovo sa socijalizmom iako se to se dogodilo u ostalim sektorima

U razgovoru za Poslovni, Hrvoje Šobat poentira:

Na koji na?in možemo pove?ati broj doma?ih lije?nika?
- Preko no?i nikako, ve? dugoro?nom strateškom odlukom što ho?emo i za koliko novca – koliko novca, toliko glazbe. Zahvaljuju?i tome što nam zdravstvo još funkcionira kao da smo u socijalizmu, zadnjih 15 godina svi koji rade u zdravstvu kroni?no su potpla?eni – lije?nik koji je ‘94. bio pla?en u rangu suca, danas za njim zaostaje za 40-50 posto. Participacija pacijenata u troškovima lije?enja istodobno je na oko dva posto, gotovo sedam puta manje nego u drugim socijalnim državama. Ve? deset godina dnevna politika odga?a stati pred ljude i re?i da je gotovo sa socijalizmom. To se dogodilo u svim drugim sektorima osim u zdravstvu. Današnji lije?nici šute i rade, no djeca to vide i ne žele studirati medicinu – prije su na taj studij išli najbolji, danas oni idu na ekonomiju i FER jer ?e biti bolje pla?eni.

Dakle, u medicini ostaju samo najuporniji, i oni – koji baš i nemaju izbora…

 

Leave a Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.Bad Behavior has blocked 7 access attempts in the last 7 days.