Estradna Droga

On 7. 5. 2006, in ovisnosti, by noebius

Baš na Nova TV gledam emisiju o “Estradnjacima koji se drogiraju” te pri?a kako “Pola estrade se drogira”. Naravno – novi bauk, njegovo prokletstvo – Kokain.
Klasi?na ekipa – svima poznati “umjetnici” te poneki poznati lije?nik.
Iskrene pri?e su sa jedne strane dobra stvar – jer nekog tko ne zna o ?emu se radi može potaknuti na promjenu ponašanja. Iskrena svjedo?anstva imaju tu dobru stranu – osobito kad su necenzurirani, te ljudi govore što i misle.
Ali postoji i druga strana pri?e – daleko suptilnija, i pogubnija.
Naime, postoji nešto što se zove – proces identifikacije. U konceptu “moralisti?ke paradigme” u biti postoji i antiparadigma kao proces identifikacije.
Pri?a o depresiji, potražnji za antidepresivnim lijekovima koji su “rezultat stanja ogromnog dijela stanovništva” – posljedica su konstantne pri?e da su ljudi stvarno – nesretni.
Ali uvijek se u toj pri?i ide na individualnost, moralnom paradigmom se navodi da se radi o devijantnim osobama.
Nikad se ne govori o devijantnom društvu kao takvom, u kojem je ve?ina stanovništva – nesretno.
Koncept “šarenih pilula za lilule” na odre?eni se na?in propagira potreba za konzumiranjem ne?eg.
To nešto je ili “uli?na pri?a” ali ne zaboravimo ni drugu stranu medalje – farmaceutska supstanca.
Ovo bi mogao potvrditi i kongresnik Kenedy koji se povla?i na lije?enje od “lijekova protiv bolova” – u biti ordiniranih lijekova koje je po?eo koristiti u medicinske svrhe. Evo te izjave .
U svim pri?ama o drogama govori se o “velikom novcu” koji se vrti na “crnom tržištu”.
O tržištu “legalnih lijekova” – tu se ne govori o tome direktno, ve? se tu i tamo spomene da su ljekarne – najprofitabilnija djelatnost po kvadratnom metru prostora (dok su benzinske pumpe najve?e po prometu).
Cijela pri?a ipak ima nešto zajedni?ko – za nesretan život trebate nešto – uzeti.

Vratimo se na nivo “estrade” i kokaina. Nakon dugo vremena uspio sam otkriti ovu sintagmu:
Griffith
u knjizi “Matters of Substance” u opisivanju kokainske propagande navodi:

Stvori ozra?je prihva?anja. Uvjeri ljude da svi uzimaju drogu, a da su devijantni oni koji ne uzimaju. Omogu?i dobar marketing, što zna?i osiguraj znatan budžet za oglašavanje. Kada to nije mogu?e, u slu?aju ilegalnih droga, osloni se na podršku kreatora mišljenja i medija u promoviranju tih supstanci. Poveži alkohol sa predodžbama sporta, cigarete sa Grand Prix motociklisti?kim utrkama, a kokain sa životom na visokoj nozi. Sve je to jedan te isti princip, jedna te ista igra.

Dakle, “svi na estradi uzimaju kokain” je u prvoj re?enici. “Kokain je na estradi” je u posljednjoj re?enici.

U knjizi “Politika i droga” David C. Jordan analizirao je stvaranje narkodržave.  Zanimljiv je citat ovaj:

Šefovi droge financiraju novinare, novine i ?asopise; narkonovinari su poznati javnosti, a i dalje ostaju na tom poslu.

Taj nivo može i?i i više. A to je opisano u knjizi Hijerarhija zavjerenika – Komitet 300. (jedna recenzija) Ovdje mi je zanimljiv dio koji opisuje kako propagirati nešto.
Postupak je prema ovom autoru ovakav:

  • organiziraj TV talk show, pozovi zagovornike i protivnike neke ideje. Svako ?e zagovarati svoj stav, no do kraja emisije ?e se gledateljima usaditi stav o tome kao društvenom problemu

To da je nešto postalo bitni problem završi naj?eš?e  na taj na?in da ono što se brani – postane popularno.

Zato molim lijepo, razuvjerite me od mog osje?aja zavjere da ?e sa svim tim emisijama “protiv kokaina” – kona?ni rezultat biti sve ve?a potrošnja istog. Ma koliko mi šutjeli o tome…

Osobno mogu u?initi samo jedno – i dalje odbijati sudjelovati u talk show emisijama  koji šalju dvojbenu poruku… a vama mogu preporu?iti samo jedno – ne gledajte to, jer ako  vas u nešto dovoljno dugo uvjeravaju – to postane istina.

 

Leave a Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.Bad Behavior has blocked 7 access attempts in the last 7 days.