Migracije – Eu Turska i mi

On 11. 11. 2007, in vijesti, by noebius

Amac Hrvatska donosi nam vrlo zanimljive teze o migratornoj politici EU:

“Realnu šansu da Europa, posebice srednja i isto?na Europa, zaustave demografsko nazadovanje, pruža usko partnerstvo s Turskom, jedinom zemljom ?ije stanovništvo raste i koja istodobno dijeli mnoge elemente europske kulture i povijesti”.

Ukoliko prou?ite novi zakon o strancima, jasno vam je ovo pojašnjenje:

Malo tko razumije da useljeni?ku politiku u EU, kad su u pitanju ?lanice EU ne kontroliraju same ?lanice ve? europsko zakonodavstvo. Seljenje stanovništva unutar EU posve je slobodno. Koliko pojedinaca shva?a posve jednostavnu ?injenicu: seljenje stanovništva is siromašnijih u bogatije države EU poti?e se jer se na taj na?in kontroliraju nadnice u razvijenim državama Europske unije.

Zbog toga se ne ?udite, kad vam medicinska sestra bude iz ?eške, a gra?evinski radnik iz Rumunjske. To je o?ekivano, a radnici iz drugih balkanskih zemalja? Nisu više toliko dostupni kao ranije…

O budu?em standardu lijepo nam govori ovaj pasus – David Ricardo je u XVIII stolje?u savršeno predvidio:

‘Savršena pokretljivost radne snage dovodi do pada nadnica ispod egzistencijalnog minimuma’.

I za kraj:

Ekonomija koja se pretvorila u ideologiju i isklju?ivo u ‘rastu’ traži smisao.

 

2 Responses to “Migracije – Eu Turska i mi”

  1. neutrino says:

    Što je loše u tome da je medicinska sestra iz ?eške a gra?evinski radnik iz Rumunjske?
    Dokle god rade kako treba – u ?emu je problem?

  2. Noebius says:

    @Neutrino: nisam ja naveo da je loše, ve? sam naveo da je to nešto što možemo o?ekivati. Naši ljudi su navikli da im migranti dolaze iz Makedonije, Bosne i Hercegovine ili Srbije, gdje je mentalitet sli?niji nego iz zemalja EU. Konkretno, medicinske sestre iz ?eške imaju ?ak i bolje uvjete nego što bi imale naše sestre (prilago?enost školovanja). Naveo sam neke primjere vezane uz konkurentnost. Stvari postaju bitno druga?ije nakon što taj zakon stupi na snagu, a u biti nisu poznate sociološke posljedice, niti su napravljene projekcije koje bi bile objavljene u znanstvenoj literaturi. To sam provjerio.

Leave a Reply

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.Bad Behavior has blocked 5 access attempts in the last 7 days.